چگونه از باقیمانده حجم اینترنت خود مطلع شویم؟

برای اطلاع از باقیمانده اینترنت adsl شرکت مخابرات ابتدا به آدرس adsl.tci.ir مراجعه کنید.

اطلاع از حجم باقیمانده اینترنت adsl

اطلاعات خود را وارد میکنید، سپس به پنل کاربری خود وارد می شوید.

استعلام باقیمانده اینترنت adsl، استعلام زمان روزهای باقیمانده اینترنت adsl، اعتبار باقیمانده اینترنت مخابرات adsl، اینترنت مخابرات، مشاهده ریز مصرف و باقیمانده روز و حجم اینترنت Adsl، نحوه آگاهی از باقی مانده اینترنت adsl مخابرات

در این صفحه همه اطلاعات مورد نیاز اعم از روزهای باقیمانده، میزان ترافیک مصرف شده، خرید و تمدید سرویس، خرید حجم اضافی و ... وجود دارد.