اینترنت کدام شرکت بهتر است؟

بهترین اینترنت ADSL خانگی ایران

نکات مهم در خرید سرویس اینترنت:

۱- یکی از مهترین نکاتی که در خرید سرویس از شرکتهای خدمات دهنده باید به آن توجه کنید، این است که طبق مصوبه ۲۶۶ همگی شرکتها موظف شده اند که «نرخ بیتهای (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای نود و پنج درصد زمان تضمین شود و در پنج درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان پنجاه درصد کاهش یابد.» اما متاسفانه شرکتها به سرعت راه فرار از این تعهد را یافته‌اند و در صفحه تعرفه‌های تمامی آنها جمله‌ای به این مضمون را خواهید یافت: «سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.» با این اوصاف ابتدا سرعت وسوسه کننده مورد نظر را به شما می‌فروشند (بخوانید می‌اندازند) و آنگاه در قبال درخواست شما برای ارائه سرعت تضمینی مصوبه ۲۶۶، کیفیت خط و فاصله شما تا مرکز مخابراتی را بهانه می‌کنند. برای مثال، بنابر ادعای یکی از نمایندگی‌های فروش شرکت مخابرات، اینترنت این شرکت در برخی استانها تنها سرعتهای یک و دو مگابیت‌بر ثانیه را به درستی پشتیبانی می‌کند و خرید سرعتهای ۴، ۸ و ۱۶ مگابیت بر ثانیه در حقیقت تنها هدر دادن پول خواهد بود.